Kalite Yönetimi

Kalite Yönetimi

Kalite yönetimi anlayışımız, müşterinin beklentisinin aşılmasını hedefleyen, ekip çalışmasını destekleyen, tüm süreçlerin gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini sağlayan bir yönetim biçimidir.

Kalite Yönetimi anlayışımız, tüm çalışanların katılımını, yapılan işlerin tüm yönlerini, müşterilerin ve üretilen ürün ile hizmetlerin tümünü, müşterinin bugünkü beklenti ve ihtiyaçlarını tam ve zamanında karşılayıp onlara gelecekteki beklentilerini aşan ürün ve hizmetler sunmayı, yönetimin her konuda çalışanlara liderlik yapması, çalışanlara örnek model oluşturması ve şirket çapında katılımcı yönetimin sağlanması kalite yönetim anlayışımızı ifade eder.

İLKELERİMİZ:

  1. Müşteri Odaklılık,
  2. Karşılıklı Faydaya Dayalı Tedarikçi İlişkileri,
  3. Çalışanların Katılımı,
  4. Liderlik,
  5. Proses Yaklaşımı,
  6. Sürekli İyileştirme,
  7. Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım,
  8. Yönetimde sistem yaklaşımı
Scroll down