BKS OLIVE GUARD

BKS OLIVE GUARD

Zararlı Mücadelesinde Feromonların Kullanımı

Feromonlar, kimyasal olarak sentezlenebilirler ve tuzaklarda cezbedici olarak kullanılabilirler. Tuzağın en önemli kısmı, içinde bu çekici maddeyi taşıyan aparattır. Bu, dişi böceğin cinsel kokusunu taklit eder ve erkek bireyleri tuzağa çeker. Feromonlartüre özgüdür ve erkekler sadece kendi türü olan dişilerden salgılanan bu koku tarafından çekilirler.

Monitör amaçlı; zararlının tespiti ve izlenmesi amacıyla üretim döneminin başlangıcında her zeytin tarlasına hektara en az 1-2 tuzak olacak şekilde tuzaklar asılır. Tuzaklarda belirli dönemlerde yakalanan böcekler sayılarak, zararlının ergin uçuş aktivitesi ve yoğunluğu hakkında bilgi sağlanır. Bu bilgiler esas alınarak, uygun mücadele yöntemleri ve zamanı belirlenir.

Kitlesel amaçlı; 1.500-2.000 ağaca sahip arazilerde her ağaç başına 1 tuzak (20 tuzak /dekar), izole bahçelerde ise her iki ağaçta 1 tuzak asılması yeterli olur(10 tuzak / dekar).

Feromon ve cezbedici ihtiva eden plastik poşet ve 25x40 cm sarı yapışkan tuzak ile kullanılır. Tuzak, bitkinin yan dallarına yerden 150 cm yüksekliğe asılır. Yapışkan plaka, kirlenmesi veya böcekle kaplanması durumunda değiştirilir. Feromon ve cezbedicinin etki süresi, sıcaklık koşullarına bağlı olarak 4-6 haftadır.

Scroll down