BKS APPLE GUARD

Zararlı Mücadelesinde Feromonların Kullanımı
Feromonlar, kimyasal olarak sentezlenebilirler ve tuzaklarda cezbedici olarak kullanılabilirler. Tuzağın en önemli kısmı, içinde bu çekici maddeyi taşıyan aparattır. Bu, dişi böceğin cinsel kokusunu taklit eder ve erkek bireyleri tuzağa çeker. Feromonlartüre özgüdür ve erkekler sadece kendi türü olan dişilerden salgılanan bu koku tarafından çekilirler.

FeromonKullanım Şekilleri
BKS APPLE GUARD, delta tipi tuzaklar ve yapışkanlı insörtkartlar ile kullanılır.

Monitör amaçlı; 1 hektara 1 ya da 2 adet tuzak asılmalı ve tuzaklar sık sık kontrol edilerek zararlı ile mücadele zamanı tespit edilmelidir.

Kitlesel amaçlı; Ağaç başına 1 tuzak (yaklaşık 200-250 tuzak/hektar) asılmalıdır. Tuzaklar, ağaçların yan dallarına, yerden 1,5 m yüksekliğe asılmalıdır. Feromonlarınçalışma süresi 4 ile 6 hafta arasıdır. Süresi dolan feromonlar yenileriyle değiştirilmelidir.

bu süre bitiminde yenileri ile değiştirilmelidir.

© 2021, BKS Bitki Koruma Biyolojik Koruma Sistemleri. Tüm Hakları Saklıdır.